In memoriam: Rinus Krop

J. de Boer on 13 april 2020

Rinus is ruim 60 jaar aan onze vereniging verbonden geweest als lid, bestuurslid en erelid. Hij was altijd nog een graag geziene gast bij ons verenigingsgebouw en hij verzamelde vele IRENE foto’s voor het Gemeentearchief. Ook zagen we Rinus nog met regelmaat bij evenementen, optredens en de algemene ledenvergadering.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.

Namens het bestuur en de leden van Showkorpsen IRENE