U bevindt zich hier: HomeInformatieOpleidingenInschrijven?

INSCHRIJFFORMULIER

Algemene gegevensPersoonsgegevens van het lid.

  


Alleen invullen als in te schrijven lid jonger is dan 16 jaar.
Gegevens van ouder of verzorger.


Onderdeel en instrumentvoorkeur

Contributie en incassogegevens

De vereniging incasseert contributie uitsluitend middels automatische incasso. 
U verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan incassant om de contributie maandelijks af te schrijven van uw rekening. Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 30 dagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
Ook bij een gratis 1e jaar Music Kids lidmaatschap invullen svp. Wij zullen het eerste jaar geen contributie incasseren.