Irene heeft op het gebied van kosten voor leden een uitzonderlijke positie. Hoewel de maandelijkse kosten voor de vereniging aanzienlijk zijn, blijft de contributie betaalbaar.

  1. Het AMV jaar bij de Music Kids is GRATIS
  2. Daarna krijgen de kinderen een instrument en een outfit in bruikleen.
  3. Leden van de Jeugdshowband en de Showband krijgen een instrument en het uniform van de vereniging in bruikleen.

Extra kosten blijven beperkt tot die voor de KNMO examens.

De contributie wordt uitsluitend geïnd middels automatische incasso. Hierdoor worden extra kosten voor de vereniging en overlast voor u beperkt. Bij inschrijving wordt u gevraagd hiermee in te stemmen.

AMV jaar Music Kids GRATIS
Music Kids vervolg €22,50
Jeugd Showband €22,50
Showband Irene €22,50
Iren3 €12,50
Steunend lid €12,50