Irene probeert de maandelijkse kosten voor de leden zo laag mogelijk te houden. Het doel is om zo veel mogelijk leden de kans te geven om muziekles te volgen en een mooie hobby in de showbands te geven.

  1. De lessenreeks Algemene Muzikale Vorming (AMV) kost 50 euro voor de gehele lesperiode (oktober- april)
  2. Daarna krijgen de kinderen een instrument in bruikleen. Ze krijgen individueel les en wekelijkse groepslessen.
  3. Leden van de Jeugdshowband en de Showband krijgen een instrument en het uniform van de vereniging in bruikleen.

AMV Music Kids € 70,00 voor de gehele lessenreeks (oktober-april)
Music Kids vervolg € 22,50 per maand
Jeugd Showband € 22,50 per maand
Showband Irene € 22,50 per maand
Iren3 € 17,50 per maand
Steunend lid € 12,50 per maand

Alle lessen zijn inbegrepen. Extra kosten blijven beperkt tot die voor de KNMO muziekexamens en een bijdrage aan de uniform(hand)schoenen .

Contributie kan alleen betaald worden via automatische incasso. Bij inschrijving wordt u gevraagd hiermee in te stemmen.