AMV: maandagen van december 2023 tot medio april 2024:  18:00-19:00 uur

Music Kids Groepsles muziek: zaterdagen 8:45-11:00 uur

Music Kids Groepsles exercitie (= lopen op muziek) : eenmaal per 14 dagen op dinsdag 18:30-19:30 uur

Jeugdshowband: Elke zaterdagochtend van 8:45- tot 11:00 uur of tot 13:00 uur in geval van showrepetitie.

Individuele lessen zijn in overleg met de docent en meestal op woensdagmiddag.

Showband: Woensdag 19:45 – 22:00 uur + regelmatig zaterdag 9:30-15:00 uur showrepetitie.

Iren3: 3x per maand op woensdagen 20:00-22:00 uur.