U bevindt zich hier: HomeNieuws

Van het bestuur

Allereerst wensen wij alle leden, vrijwilligers en hun familie een goed en muzikaal 2014 toe.

Zoals jullie wellicht al hebben gezien is gedurende de kerstvakantie onze barruimte compleet vernieuwd. Naar onze mening zeer geslaagd en een bedankje voor de inzet van de vele vrijwilligers is op zijn plaats. Dit zal zeker de gezelligheid binnen onze club ten goede komen. In de zomervakantie zal ons gebouw verder verbouwd worden (aanbouw aan kant kleine zaal).

Uiteraard zijn wij heel trots op ons nieuwe uniform. De presentatie naar buiten toe zal in het eerste kwartaal van dit jaar gaan plaatsvinden. Binnenkort zullen jullie mogen aantreden voor de nieuwe foto’s. Nadere info volgt.
Daarnaast kunnen wij niet wachten op de presentatie van de nieuwe shows van de showband (That’s Life) en de jeugdshowband (Eclipse). 

Binnen het bestuur zijn wij bezig met het opmaken van ambitieuze plannen richting toekomst. Thema’s zijn groei ledenaantal richting ideale bezetting van 50 leden voor de showband, behoud leden waardoor gemiddelde leeftijd showband stijgt, verhoging kwaliteit, meer gezamenlijke activiteiten senioren en jeugd e.d. Wij hopen jullie tijdens de ledenvergadering in maart hieromtrent verder te kunnen informeren.

Voor de showband hebben wij onlangs een ledenwerfactie gehouden. Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe leden van buitenaf. Gezien het succes hiervan willen wij de ledenwerfacties periodiek laten terugkeren en niet alleen voor de showband, maar ook voor onze jeugd. Hiervoor zal een vaste ledenwerfcommissie worden aangesteld. Deze bestaat op dit moment uit Wim, Siglinde en Ton, maar wij willen dit graag uitbreiden met spelende leden vanuit de showband en minimaal een lid van de oudercommissie. Aanmeldingen vanuit showband en jeugdshowband zijn dus van harte welkom.

Nieuwjaarsreceptie in nieuwe bar

Ede, 3 januari 2014 - Het is gelukt. Met de hulp van veel vrijwilligers kreeg Henk de verbouwing van de bar in de Kei klaar vóór de Nieuwjaarsreceptie. Het resultaat kreeg de handen op elkaar. Daar zijn we trots op.

Nadat iedereen de beste wensen had uitgewisseld, nam onze voorzitter het woord. Hij blikte terug op een jaar met veel activiteit, successen en een mooie Sinterklaas-actie. Ik bespeurde opluchting in zijn stem toen hij zei dat hij binnenkort de voorzittersrol overdraagt aan Martin. Henk gaat zich volledig storten op de ver- en aanbouw van ons gebouw in de zomer van dit jaar. Maar eerst zoals gebruikelijk haalde de voorzitter enkele mensen naar voren voor een aardig woordje. Bloemen en een cadeaubon waren er voor Remco Boere en Ed Gerressen en vertrekkende leden kregen de beroemde Irene-pen.

Onze beoogde nieuwe voorzitter Martin lichtte de plannen voor 2014 (65 jaar IRENE)  toe. Achter de schermen uiteraard de verbouwing. Maar aan de 'voorkant' de nieuwe shows, optredens en de aanpak van wat we van elkaar verwachten. Op de jaarvergadering zal hierover meer volgen.

Sinterklaasbureau.nl
Traditie op de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is de bekendmaking van het resultaat van de Sinterklaasactie. De opbrengst is telkens het best bewaarde geheim rond de jaarwisseling. Trots overhandigde Albert namens Sinterklaasbureau.nl de cheque van ruim € 11.500,00 over aan Henk. Bijna 1500 meer dan vorig jaar. Groot compliment voor iedereen die heeft meegewerkt.
Speciaal woord van de voorzitter was er voor Gertjan Janssen die zijn 25 jarig jubileum vierde als 'Klaas'. Hij heeft nog geen plannen om met pensioen te gaan!

Klik hier voor de foto's van de nieuwe Spinder

Bal Masqué, een topper.

Ede, 14 december 2013 - Alleen een masker was voldoende om mee te doen in de sfeer van de avond. Maar als je zag wat sommige mensen aangetrokken hadden, was niets teveel. Prachtige outfits liepen rond. Het Ateam had weer kosten noch moeite gespaard om de Kei sfeervol aan te kleden. Er hing zelfs een echt kostbare handschildering van meters lang. Special van de avond v was natuurkijk de presentatie van het nieuwe uniform. Voor de buitenwacht houden we dit nog even geheim. Begin volgend jaar willen we dit binnen onze sector lanceren. Muzikaal waren onze huis-DJ's weer van de Partij. Silverwave zorgde voor de lumen en decibels. Het Ateam heeft wederom mooi werk geleverd. Complimenten alom voor de uniformcommissie. Dank aan onze modellen Merel en Gerben. Het Ateam kan even rusten, maar dan moeten de handen weer ineen geslagen worden voor de i-Factor. Het was nog lang onrustig in de Kei.....

Klik hier voor de foto's

Vrijwilligers, BEDANKT!!

Ede, 19 december 2013 - Deze avond waren alle vrijwilligers uitgenodigd om het kerstpakket van Irene in ontvangst te nemen. Het behoeft geen betoog dat Onze vrijwilligers. Allemaal toppers!vrijwilligers onmisbaar zijn voor de vereniging. Zij maken echt het verschil. Met dit gebaar wil het bestuur hen bedanken voor de vele uren die zij in de vereniging steken. Niet iedereen kon aanwezig zijn. Maar zij worden niet vergeten. Martin Roes sprak de groep toe en deelde het eerste pakket uit aan een willekeurige aanwezige. Gijs Martin (links) overhandigt het eerste pakket aan Gijs.had de eer.
Dit was de laatste officiele gebeurtenis in de huidige barruimte. Vanaf zaterdag begint de verbouwing. Slopen, herverherbouwen, en weer opnieuw inrichten. Met een beetje geluk kan de Nieuwjaarsreceptie (3 januari) in ons nieuwe ouwe bruine café gehouden worden. Wederom dankzij heel veel vrijwilligers.

Prima Sinterklaasactie gedraaid.

Ede, 10 december 2013 - Alles hangt weer in de rekken. Het Pietenhuis is opgeruimd en iedereen is weer een beetje tot rust gekomen. Kortom, de Sinterklaasactie is weer achter de rug. Of zoals Gerben zegt: "Het zit er op, het kan er weer af". We hebben een mooi programma gedraaid. Meer lezen? Klik hier.

Pagina 9 van 11